Ontwerp en Foto’s
De website is ontworpen door WebSentiment www.websentiment.nl
De banners zijn ontworpen en bewerkt door Ria van der Graaf.
Foto van mensen: kunstproject Silent Sky Project#13 van Rob Sweere artworks & projects www.robsweere.com
Overige foto’s op de website zijn gemaakt en bewerkt door Esther Keim www.dongkei.nl 

Disclaimer
Wij houden van... besteedt uiterste zorg aan een zo actueel, toegankelijk, correct en compleet
mogelijke website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of
onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarbij
kan Wij houden van... niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke
wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.wijhoudenvan.nl.

Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u contact op
te nemen met Wij houden van... (06-53833479) of een bericht te sturen naar info@wijhoudenvan.nl.

Auteursrechten
Het beeldmateriaal op Wij houden van… is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder
toestemming worden gebruikt. Wij houden van… heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te
treffen om geen inbreuk te maken op auteurs- of beeldrechten van derden. Als u van mening bent
dat Wij houden van… het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt u verzocht ons dit
per email te melden zodat we deze fout kunnen corrigeren.

Links naar externe sites
Het is mogelijk dat via de website van Wij houden van... toegang wordt geboden tot websites en/of
informatiebronnen van derden. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Wij houden
van... is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en kan evenmin
aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze
webpagina's of websites.