Ondernemen met passie
Als je doet wat je leuk vindt hoef je nooit meer te werken. Om dat te kunnen moet je wel weten wat jouw passie is, je kernwaarden zijn en waar je goed in bent. Om dat te ontdekken kan een frisse kijk op zaken en neutrale hulp van buitenaf nuttig en waardevol zijn. Als kansenverkenner en ondernemer bied ik jou die hulp door het voeren van toekomstgesprekken.

Teams
In teamverband ben ik als kansenverkenner en inspirator aanwezig bij een teamoverleg of werksessie om neutraal te observeren en te reageren op wat ik hoor, zie en voel.

Toekomstgesprek
Bij het toekomstgesprek bepaal jij (of het team) waar wij het samen over gaan hebben. We starten met een kennismaking om te horen wie we zijn en wat de wederzijdse intenties, belangen en verwachtingen zijn van het gesprek. Tijdens het toekomstgesprek bied ik je een luisterend oor om in alle vertrouwen jouw verhaal te vertellen. Vanuit mijn deskundigheid en ervaring stel ik veel vragen. Scherp en confronterend waar nodig, maar altijd met respect. Een reflectie op het verleden met een positieve blik naar de toekomst. Niet in termen van goed of fout maar om te ontdekken wat we van elkaar kunnen leren en waar kansen liggen.
Kansen verkennen voor persoonlijke ontwikkeling
Samen gaan we op zoek wat jouw passie is en waar je positieve energie van krijgt. Ik inspireer je en laat je ontdekken wat jouw talenten, kansen en mogelijkheden zijn. We verkennen nieuwe wegen en samenwerkingsvormen en brengen focus aan in de doelen die je wilt bereiken. Vervolgens daag ik je uit om daadwerkelijk actie te ondernemen.

Waar nodig help ik je verder op weg of breng ik jou in contact met de experts van Wij houden van… of andere mensen uit mijn vertrouwde netwerk die je verder kunnen helpen om jouw persoonlijke en/of zakelijke groeiambities te realiseren.

Resultaat
Het toekomstgesprek maakt je bewust van waar je nu staat en wat jij kan ondernemen om het in de toekomst anders te doen. Hoe je met jouw passie en talenten zinvol en gelukkig kan werken en leven. Dat is niet alleen goed voor jou maar ook voor jouw privé- en werkrelaties. De ervaring leert dat het toekomstgesprek altijd een positieve verandering teweeg brengt.

Kosten toekomstgesprek
Afhankelijk van jouw situatie waardebepaling achteraf of tegen een van te voren afgesproken prijs. Vaak is één gesprek al voldoende om weer met vertrouwen en positieve energie verder te gaan.